Lånecykel

melker

Ett alternativ åtminstone för stadsbor. I många större städer finns det system med lånecyklar. Du lånar en cykel vid A och cyklar till B där du sedan lämnar cykeln. På hemvägen kanske du hittar en annan lånecykel. Det finns olika leverantörer och olika typer av lånecykel men en gemensam nämnare är att det är robusta cyklar byggda för att klara det hårda livet som lånecykel.